ISO 9001:2008

Firma E System s.r.o. získala dne 24. září 2004 od nadnárodní společnosti MOODY International certifikát UKAS Quality Management, kterým prokazuje, že má vybudován a zaveden systém managementu jakosti ve shodě s výše uvedenou normou. Prozatím poslední audit proběhl dne 23. září 2012 a naše společnost při něm opět potvrdila kvalitu systému managementu kvality a udržela si tak certifikát UKAS Quality Management.

Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2008


Certifikace ISO zákazníkům zaručuje, že certifikovaný subjekt řádně plní požadovaná kritérie z hlediska kvality, mimojiné:

 

  • provozuje své činnosti na základě platných oprávnění,
  • má vysoce účinný systém kontroly kvality práce,
  • veškeré činnosti provozuje dle vnitřních směrnic a přesných postupů,
  • zaměstnanci jsou v oboru náležitě školeni,
  • firma uspokojuje v maximální míře přání svých zákazníků.

 

Naše certifikace ISO 9001:2008