Nová Zelená Úsporám 2013

Od srpna 2013 můžete opět  zažádat o dotaci na rodinné domy. Podpora bude poskytována i na dodávky a montáže tepelných čerpadel !!

 

Naše společnost se již do programu Nová Zelená Úsporám zaregistrovala a to i na realizace opatření dodávek a montáží tepelných čerpadel.


Do dotačního programu Nová Zelená Úsporám  je již zařazeno např. tepelné čerpadlo NORDline (WWBC 9,5 H-B) firmy Nosreti. Tepelná čerpadla většiny produktových řad výrobců MasterTherm, Hotjet nebo CIAT jsou nyní ve fázi registrace do programu, kde by měly být oficiálně uvedeny v nejbližší době. Naše firma má v rámci dotačního programu řádné oprávnění na dodávky a montáže všech přihlášených produktů uvedených výrobců.


Základní parametry dotačního programu:

 1. Podporována jsou pouze tepelná čerpadla, jejichž minimální topné faktory, stanovené dle ČSN EN 14 511, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:

  Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor
  určený dle ČSN EN 14 511
  země - voda                      B0/W35 4,3
  vzduch - voda A2/W35 3,1
  voda - voda W10/W35 5,1
       
 2. Podporována jsou pouze tepelná čerpadla zapojená do systému s akumulačním zásobníkem tepla o minimálním měrném objemu 15 l/kW jmenovitého výkonu zdroje. Objemem zásobníku se rozumí součet objemu všech kapalin uvnitř zásobníku, tj. včetně případných objemů vnořených výměníků tepla či zásobníků teplé vody.
   
 3. Výše dotací pro tepelná čerpadla:

  Podoblast
  podpory
  Typ zdroje Výše dotace (Kč) Maximální míra
  podpory * (%)
  C.2.5 Tepelné čerpadlo voda - voda 80 000 55
  C.2.6 Tepelné čerpadlo země - voda 80 000 55
  C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 60 000 55

  * z celkových způsobilých nákladů