Úvodní článek z 2013Nová Zelená Úsporám

28.06.2013 16:47

 

Od srpna 2013 můžete opět  zažádat o dotaci na rodinné domy !!

O dotaci budete moci požádat i zpětně - s tím, že realizace (konečná fakturace) podporovaných opatření proběhla po datu: 1.1.2012. Podmínkou pak je, že realizaci provedla firma dodatečně do programu registrovaná rovněž jako to, že v rámci realizace se použily výrobky taktéž do programu dodatečně zaregistrované.

 

Jaká opatření budeme realizovat?

Naše společnost se již zaregistrovala do programu Nová Zelená Úsporám a dne 4.9.2013 získala osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů. V rámci dotačního programu jsme registrováni na realizaci následujících opatření:

 

Osvědčení o registraci:

Odkaz na Základní výpis z listu dodavatele na webových stránkách programu Nová Zelená úsporám 2013

 

Obecné informace o programu:

V programu Nová zelená úsporám 2013 je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Základní parametry dotačního programu jednotlivých opatření jsou uvedeny u jednotlivých služeb, které nabízíme (např.: dodávky a montáže tepelných čerpadel, rekuperace).

 

Podpora formou dotace je navržena v následujících oblastech, resp. opatřeních:

  • A  Snižování energetické náročnosti budov
  • B Výstavba budov s velmi nízkou energetickou náročností
  • C Technická zařízení budov pro efektivní využití energie (zdroje tepla)
  • D Podpora na zpracování dokumentace (a technický dozor u oblasti A)
  • E Bonusy za kombinaci vybraných opatření (realizace více opatření)

 

Více informací naleznete na stránkách věnovaných tomuto dotačnímu programu: http://www.nzu2013.cz/