Nová Zelená Úsporám

06.02.2016 19:31

Příjem žádostí o dotaci na bytové domy byl zahájen 15. března 2016.

Příjem žádostí o dotaci na rodinné domy byl zahájen 22. října 2015.

 

Výzva a směrnice s přílohami ke stažení