ELEKTROMONTÁŽE

Projektujeme a realizujeme elektroinstalace a elektromontáže silnoproudu, slaboproudu, revize zařízení, údržby a opravy elektro, komplexní dodávky a montáže elektro zařízení. V oblasti elektro nabízíme své služby již téměř 20 let a nasbírali jsme tak značné množství zkušeností, které nám dále umožňují zlepšovat a zkvalitňovat kvalitu našich prací a produktů. Elektroinstalace a elektromontáže provádí naši zkušení elektrikáři, kteří mají požadované revizní zkoušky, potřebná osvědčení a samozřejmě dlouholetou praxi v oboru.

V oblasti elektro nabízíme:

Zajišťujeme komplexní práce v oboru elektro, od opravy drobné závady, kdy je potřeba opravit svítidlo či vyměnit zásuvku přes např. kompletní dodávku a montáž elektroinstalace do rodinného domu až po realizaci systémů inteligentního řízení budov a domácností.

 • projektová činnost elektro, návrhy dodávek jednotlivých technologií,
 • realizace bytových, komerčních a průmyslových elektroinstalací,
 • dodávky slaboproudých rozvodů EZS, EPS, telefonních a CCTV systémů,
 • revize el. zařízení a spotřebičů,
 • revize elektroinstalací a hromosvodů, posouzení stavu elektroinstalace a odstranění závad po revizi,
 • měřící a regulační technika, dodávky regulační techniky,
 • domovní i průmyslová automatizace, systémy inteligentního řízení budov a domácností
 • hromosvody - návrhy, revize, montáže a rekonstrukce,
 • zabezpečovací signalizace,
 • informační technologie,
 • návrhy, dodávka a montáž osvětlení, výpočet a měření intenzity osvětlení,
 • výroba rozvaděčů,
 • dodávky strukturovaných kabeláží,
 • silnoproudé a slaboproudé instalace.

 

V rámci všech našich činností vždy nabízíme:

 • poradenství a konzultace budoucího záměru
 • návrh technického řešení
 • projektové práce
 • zpracování cenové kalkulace
 • komplexní dodávka a montáž "na klíč"
 • servisní služby
 • záruční a pozáruční servis

Fotografie z realizací

Výběr jednotlivých služeb:


Projektové práce

Zajišťujeme veškeré služby a práce spojené s vývojem projektu, od prvních studií přes projekty všech stupňů až po autorský dozor na stavbách a inženýrskou činnost. Projektová činnost a inženýrink je zásadní činností pro pozdější bezproblémový chod jakýchkoliv složitějších elektrických zařízení. Je proto nutné, aby tuto činnost prováděli zkušení odborníci, kteří svou práci odvedou kvalitně a zodpovědně.

Naše firma má již skoro 20-ti letou zkušenost s elektroinstalacemi všech druhů. Projektová činnost tak vychází z těchto zkušeností. Víme, na co se zaměřit a čeho se vyvarovat. Naši projektanti jsou vám plně k dispozici.

 • projektování stavební elektroinstalace budov
 • projektování technologické elektroinstalace budov
 • projektování slaboproudých systémů EZS, EPS, telekomunikačních rozvodů a ústředen,
 • projektování a navrhování elektrických zařízení a rozvodů NN v obytných, administrativních i průmyslových stavbách,
 • projektování napájecích energetických rozvodů,
 • projektování a navrhování strukturovaných kabeláží,
 • navrhování a výpočty umělého osvětlení,
 • projektování a návrh ideálního řešení pro automatizace domovní i průmyslové.

 

Ceny za vyhotovení projektové dokumentace

Zpracovaná projektová dokumentace zahrnuje: technickou zprávu, výkresovou část, výkaz výměr / cenovou kalkulaci
 
Orientační ceny za zpracování projektové dokumentace (PD) dle jednotlivých částí (bez DPH).
PD část  - SILNOPROUD (objekt RD standardní velikosti) - dle náročnosti* 10.000 - 15.000,- Kč
PD část  - SLABOPROUD (např.: EZS, CCTV, data, příjem TV/SAT, multimedia) cena dohodou dle rozsahu
PD provedení ID (inteligentní dům) cena dohodou dle rozsahu
PD část M+R (měření a regulace) (objekt RD standardní velikosti)* 2.500 - 5.000,- Kč
Překleslení dodaných podkladů
(nejsou-li dodány ve zdrojovém formánu - např. DWG)*
600,- Kč
Autorizace projektové dokumentace (je-li klientem vyžadována) 1.500,- Kč

 

 • *Podklady pro zpracování projektové dokumentace:
  pro vyhotovení projektové dokumentace zpravidla požadujeme
  dodat stavební půdorysy a řezy (je-li možno ve zdrojovém
  formátu - např. DWG či podobné).

 

 

Ukázky projektové dokumentace:
 

PD Elektro / ukázka č.1 PD Elektro / ukázka č.2

 

Revize

Zajistíme Vám revize elektro všech typů a provedení. Při provádění revizí dodržujeme technické normy, které se na daná zařízení vztahují. Požadavky norem jsou uplatňovány v rozsahu, který je nutný pro ověření těch vlastností elektrického zařízení, které mohou ovlivnit jeho správnou funkci.
Pro měření a zkoušky, prováděné v rámci revizí, používáme moderní a kvalitní přístroje, které jsou pravidelně ověřovány akreditovanou kalibrační laboratoří.
O výsledcích provedené revize Vám vystavíme doklad o provedené revizi elektro, který obsahuje výsledky měření a zkoušek a další informace o zjištěném stavu zařízení, a který je důležitý nejen při pojistné události, ale především pro Váš klid a bezpečí.

 • revize elektrických rozvodů a zařízení NN
 • revize rozvaděčů
 • revize hromosvodů
 • revize a kontroly ručního elektrického nářadí a spotřebičů
 • revize elektrických zabezpečovacích systémů
 • možnost odstraňování závad zjištěných při revizi elektroinstalací

 

Ceny revizí elektrospotřebičů a nářadí

 

Ceník revizí elektrospotřebičů a nářadí
  


Proč je důležité nechat si provést revizi elektro ?

Výdaje za provedené revize elektro jsou položkou započitatelnou do nákladů. Je-li vyšetřována příčina úrazu či požáru tak nejdříve si kontrolní orgán zjišťuje zda jsou řádně provedeny revize vyhrazených technických zařízení (elektrické zařízení, plynové zařízení apod.). Pokud tomu tak není může kontrolní orgán udělit provozovateli pokutu za neplnění si zákonných povinností.

 • neprovádění revize elektro je porušením zákona ze strany organizace provozující zařízení či elektroinstalace a je citelně postihováno oblasním inspektorátem práce při kontrolách
 • vysoké postihy za nedodržování předpisů pro řízení a zajišťování bezpečnosti práce,
 • v případě požáru, úrazu el. proudem Vám pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí
 • nastane-li úraz elektrickým proudem u osoby používající zařízení či elektroinstalace, je platný doklad od revize elektro zařízení dokumentem, kterým prokazuje provozovatel míru svého zavinění.
 • posouzení výchozího stavu elektroinstalace, hromosvodů, elektrospotřebičů, ručního elektrického nářadí, rozvaděčů a strojů certifikovaným dodavatelem revize elektro je uzákoněno zákonnými předpisy – např. zákoníkem práce (zákon č. 174/68 Sb., č. 488/2000 Sb.),
 • periodické (opakované) revize elektro mají své zákonné ustanovení – bez nich pozbývá po vypršení výchozí revize její platnost

 

Elekronické zabezpečovací systémy (EZS)

EZS slouží k včasné a přesné detekci narušení monitorovaného prostoru. Poplachové informace mohou být přenášeny na PCO (pult centrální ochrany) s nepřetržitou monitorovací službou a výjezdní skupinou nebo lze poplachové a další stavy přenášet přímo na váš mobil prostřednictvím SMS nebo hlasové funkce. Tím, že jste okamžitě informováni o poplachu, můžete včasnou reakcí výrazně minimalizovat rizika spojená s narušením objektu. 

Elektronické zabezpečovací systémy jsou v dnešní době finančně mnohem dostupnější, než si řada lidí myslí. Cenově jsou EZS srovnatelné například s běžnými elektrickými spotřebiči, které jsou v každé domácnosti samozřejmostí.

Nabízíme optimálně konfigurované zabezpečovací systémy a to jak v drátovém, tak i bezdrátovém provedení, které obsahují nejmodernější zabezpečovací technologii. Stále sledujeme světové trendy z oboru elektronické zabezpečovací signalizace a jsme proto schopni reagovat i na poptávky náročnějších zákazníků.

 • doporučení vhodného systému EZS pro Váš záměr,
 • návrh technického řešení a projektová činnost,
 • možnost napojení na pult centralizované ochrany,
 • kompletní realizace EZS v drátovém i bezdrátovém provedení.
 • revize EZS.
 • záruční a pozáruční servis EZS.

 

Výhody drátových EZS

Drátové EZS jsou většinou levnější než bezdrátové (bez zohlednění instalačního materiálu a práce). Lze u nich většinou kombinovat komponenty několika výrobců v jedné instalaci. Není nutné měnit baterie ve snímačích, je však potřebné provádět preventivní prohlídky EZS.
 

Výhody bezdrátových EZS

Samotná instalace bezdrátových EZS je velmi čistá (s minimem vrtání a sekání) a rychlá. Výsledný vzhled interiéru není potom ani narušen instalačními lištami. Systémy jsou velice rychle rozšířitelné a lze je i jednoduše odinstalovat (pokud se třeba stěhujete). Samotestující funkce všech součástí systému upozorní na případnou poruchu nebo potřebu výměny baterií.
 
 

Měřící a regulační technika (MaR)

V oblasti měřící a regulační techniky, stejně jako u řízení technologických procesů, je naším cílem vždy zajištění maximální využitelnosti technologie. Taková řešení vám umožňí vizualizovat, analyzovat či archivovat průběh libovolných událostí a okamžitě provádět potřebné zásahy do technologie.

Klasické systémy měřící a regulační techniky jsou v posledních letech stále častěji nahrazovány elektroinstalacemi v takzvaném inteligentním provedení, a to zejména tam, kde se jedná o výstavbu nové budovy nebo kompletní rekonstrukci budovy staré. Takové řešení přináší svému uživateli četné výhody, především pak komfort díky automatizaci řady procesů a značno úsporu nákladů na bydlení.

Zabýváme se projekty řídících systémů topení, větrání, klimatizace, chlazení atd. Zpracujeme vaše požadavky na všech úrovních, od prvotního zaměření a navržení technického řešení až po realizaci komplexních integrovaných systémů automatizovaného řízení budov a domácností. 

 

Automatizace

Snažíme se pružně reagovat na nové trendy v moderních i osvědčených technologiích, což je nutné zejména v oblasti domovní i průmyslové automatizace. Proces automatizace umožňuje například sledování a řízení spotřeby energie, což vede k nemalé úspoře nákladů na bydlení. Automatizace vám poskytne dálkové ovládání technologií a automatickou regulaci, vizualizaci technologických procesů nebo automatizování procesů výrobních.

Naším zákazníkům doporučujeme vždy optimální funkční řešení řízení procesů dle jeho požadavků bez preference některého výrobce resp. dodavatele. Docilujeme tak minimalizace nákladů na pořízení integrovaného systému automatizace a na jeho provozování během celé doby jeho předpokládaného využívání. To je mimojiné i jedna z účinných cest ke zkrácení dob ekonomické návratnosti automatizace.

Realizujeme domovní automatizaci, které slouží především ke zvýšení uživatelského komfortu a pohodlí vašeho bydlení i automatizaci průmyslovou. V rámci domovní automatizace můžeme nabídnout i komplexní služby v oblasti systémů inteligentního řízení budov a domácností.

 

Při řešení procesů automatizace se zaměřujeme zejména na:

 • minimalizaci nákladů na pořízení řídících systémů a systémů automatizace
 • vysokou spolehlivost řídících systémů a systémů automatizace
 • optimalizaci nákladů, spojených s jejich provozováním