FOTOVOLTAIKA

Staňte se nezávislými na velkých elektrárenských společnostech. Investice do domácí fotovoltaické elektrárny se vyplatí. Pokud vyrobenou elektřinu nebudete spotřebovávat sami, je možné ji prodávat příslušnému distributorovi.

Významnou výhodou fotovoltaiky a vytvoření fotovoltaické elektrárny je fakt, že jediné, co budete potřebovat jsou počáteční náklady. Trvanlivost fotovoltaické elektrárny přesahuje 30 let, takže po tuto dobu nebudete muset platit za elektřinu, čímž výrazně ušetříte. Stavba je možná na vaší chatě, domě i louce. Návratnost investic do fotovoltaické elektrárny se pohybuje v rozmezí 5 až 8 let.

Fotovoltaika je metoda výroby elektřiny pomocí fotovoltaických článků. Fotovoltaické články převádějí sluneční záření na stejnosměrný proud. Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje energie zažíváme boom ve výrobě fotovoltaických panelů a s tím také jejich klesající cenu, která je již nyní přístupná prakticky pro každého potenciálního zájemce – v dnešní době se cena fotovoltaických panelů pohybuje v rozmezí 0,7 – 1 euro za Wp.

Zvláště jsou fotovoltaické systémy výhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy, které jsou většinou plně elektrické (ohřev teplé vody včetně vytápění, chlazení a větrání). Po správně navržené a provedené instalaci fotovoltaického systému se tyto domy v rámci energetické bilance dostávají do plusu – vyrobí více než spotřebují.

U instalací, kde vyrobenou elektrickou energii dále prodáváme distributorovi (pevné výkupní ceny a zelené bonusy), je nutné povolení k připojení do distribuční soustavy provozovatelem sítě, které však bohužel na některých územních celcích naší vlasti není možné od distributora získat. Proč? Zdůvodnění se vždy najde.

V rámci ostrovních a hybridních systémů, kde veškerou vyrobenou elektrickou energii sami zužitkováváme, však takové povolení nepotřebujeme a šetříme tím, že energii od distributora (hybridní systém) odebíráme v omezené míře, pouze tehdy, když nám ta námi vyrobená nestačí, důsledkem je relativní nezávislost na distributorovi, samozřejmě u ostrovních systémů jsme nezávislí zcela.

Fotografie z realizací

Hybridní systémy jsou zvláště výhodné u tzv. inteligentních instalací. Vzhledem k tomu, že zde ovládáme spotřebiče a většinu spotřebičů známe i z pozice jejich příkonu (jednoduše na základě inormace o stavu fotovoltaické výroby, stavu nabití baterie a velikosti příkonu spínaného spotřebiče) spínáme dle zátěže domu např. automatickou pračku, čerpadlo studny, vrata, bránu, větrací jednotku, zásuvkové okruhy, světelné okruhy a okruhy přímo napojené na DC fotovoltaickou sběrnici (bojler, vybrané smyčky podlahového vytápění) s volbou napájení z naší fotovoltaické výroby nebo ze sítě.

Jako velmi perspektivní vidíme využití mikroinventorů s MPPT algoritmem výkonu. Inventory osazujeme přímo k panelům,výstupy 230VAC jsou harmonizovany, samy si načtou parametry sítě a upraví parametry AC výstupu v souladu s distribuční sítí, invertory lze vzájemně propojit výkonovou AC sběrnicí. Pakliže nepotřebujeme elektrickou energii akumulovat, odpadají v těchto instalacích DC rozváděče. Jedinou podmínkou pak je, aby nedocházelo k průsaku energie do sítě, což je v rámci ovládání jednotlivých spotřebičů řídícím systémem naprosto bezproblémové.

Vzhledem k tomu, že řídící systém domu obnáší minimální hardwarové rozšíření ve vztahu k fotovoltaické výrobě, je vlastní investice s ohledem na užitnou hodnotu výrobny a s tím i spojené úspory nepodstatná, navíc také pocit energetické nezávislosti je k nezaplacení.

Je perličkou, že v poslední době stoupá zájem o instalace fotovoltaiky také u panelových domů, fotovoltaika zde zásobuje elektrickou energií osvětlení společných prostor domu a systémy centrálního větrání.

Příklady použité technologie

V našich instalacích používáme nejčastěji fotovoltaické panely Bosch a Renesola z nabídky fy. GS Energy, střídače Piko od společnosti Kostal, nebo Sunny Boy od společnosti SMA Solar Technology. Pro ostrovní a hybridní systémy používáme nejčastěji bateriové střídače Kostal a střídače TS a nabíječe PB od společnosti Mean Well.

Foto technologie

Nosné konstrukce

Pro nosné konstrukce panelů fotovoltaiky používáme 2 typy solárních nosníků – dle provedení střechy - , úchyty panelů a solární nosníky jsou vyrobeny z hliníkové slitiny, veškerý ostatní nosný a spojovací materiál je v nerezovém provedení.

V instalacích navrhujeme a používáme Al solární nosníky typ I. a II., střešní háky, šrouby a ostatní spojovací materiál montujeme výhradně v provedení nerez.

Foto Komponent konstrukcí

V oblasti fotovoltaiky nabízíme:

V rámci fotovoltaických systémů poskytujeme komplexní služby.

  • Provedeme návrh technického řešení včetně předběžné cenové kalkulace,
  • následně vyhotovíme projektovou dokumentaci vč. zpracování výkazu výměr,
  • zpracujeme relevantní položkovou cenovou kalkulaci,
  • po odsouhlasení ceny následuje realizace.


U systémů typ hybrid a ostrov na již kolaudovaných objektech PD není nutná, provedení a kalkulace vychází z technického řešení s výkazem výměr, každopádně i zde vyhotovení PD doporučujeme.

  • Spočítáme Vám výtěžnost uvažovaného fotovoltaického systému ve Vaší lokalitě i jeho návratnost,
  • upřesníme, zda je možné v této lokalitě připojit výrobnu do distribuční sítě,
  • pomůžeme s administartivou související se žádostí o připojení, případně, na základě plné moci, toto zajistíme sami.
     

U aplikací menšího rozsahu provedeme návrh instalace a specifikaci komponentů s tím, že vlastní montáž bude provedena svépomocí – systém Vám dodáme jako stavebnici se vším všudy – panely, konstrukce, kabeláž, regulátor, měnič, akumulátory včetně stojanu a spojovacího příslušenství. Je rovněž možné instalaci provést formou šéfmontáže, kdy vlastní montáž bude provedena Vámi a naši technici instalovaný systém zrevidují, oživí a uvedou do provozu.

 

Naši partneři pro fotovoltaiku