TEPELNÁ ČERPADLA

Naše firma dlouhodobě programově podporuje zavádění teplených čerpadel jako alternativního zdroje vytápění. Skutečnost, že tepelná čerpadla potřebují k vytápění objektu jen cca třetinu energie oproti všem ostatním topným zdrojům, řadí tento způsob vytápění (i přes vyšší investiční náklady) mezi nejvyhledávanější.

Topný systém je jednou z nejdůležitějších a finančně nejnáročnějších součástí domu. Z našich četných zkušeností víme, že je nutné ho realizovat s nejvyšší pečlivostí a rozmyslem. Náklady na vytápění jsou beze sporu nejvyšším provozním nákladem každého rodinného domu. Z tohoto důvodu klademe při návrhu topného zdroje důraz na kvalitní regulaci, a tím i na maximální možné využití tepelného čerpadla z pohledu účinnosti.

Existuje celá řada možností vytápění domů. Některé zdroje tepla mají levný provoz (kotel na dřevo, uhlí), jiné fungují bezobslužně (elektrokotel, plynový kotel), další jsou šetrné k životnímu prostředí (biomasa). Jedině tepelné čerpadlo disponuje všemi výše uvedenými vlastnostmi najednou a zároveň je bezúdržbové a velmi spolehlivé.
 

Proč si vybrat tepelné čerpadlo od nás?

V oblasti tepelných čerpadel poskytujeme komplexní služby. Navrhneme Vám technické řešení, zpracujeme cenovou nabídku, tepelné čerpadlo dodáme, provedeme instalaci včetně kompletní regulace a zařízení uvedeme do provozu.

 • Poskytneme kompletní informace o technologii
 • Navrhneme technické řešení tepelných čerpadel
 • Doporučíme vhodný systém, model a výkon tepelného čerpadla
 • Vypracujeme projektovou dokumentaci
 • Zpracujeme cenovou nabídku tepelných čerpadel na Vaši instalaci, dle Vámi zadaných podkladů
 • Komplexní dodávka včetně instalace a uvedení do provozu
 • Veškeré přípomocné práce
 • Záruční a pozáruční servis
 • Zodpovědný a osobní přístup k Vašim požadavkům a problémům

 

Investice do tepelného čerpadla se Vám vrátí!

Všechny dostupné analýzy potvrzují celosvětově rychle rostoucí ceny energií. Návratnost investice do tepelného čerpadla se při současných cenách v průměru pohybuje okolo 6-7 roků, což představuje úrok investované částky ve výši 10-12% ročně. Již to je velmi zajímavé - který spořící produkt Vám nabídne více? Pokud však zohledníme předpokládaný nárůst cen energie v budoucích letech (8% ročně), bude návratnost vložených prostředků podstatně kratší, a to pouhé 4 roky.

Tepelné čerpadlo dokáže svému majiteli šetřit nemalé finanční prostředky, neboť jeho provoz je ve srovnání prakticky se všemi dostupnými zdroji vytápění podstatně levnější. Vedle přímých úspor na vytápění a ohřev teplé vody přináší tepelné čerpalo i úspory dané nejnižší možnou sazbou elektrické energie (D56d), platnou pro celou domácnost, tedy pro veškeré síťové spotřebiče, osvětlení ap.

Ukázka technického řešení
 

schema strojovny s TČ  / ukázka

schema strojovny s tepelným čerpadlem

 

Prodáváme a montujeme tepelná čerpadla vzduch-voda, země-voda i bazénová TČ předních výrobců (Hotjet, MasterTherm, NORDline, CIAT, Panasonic, IVT).

Příklady námi dodávaných tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA WWBC 19,5 H-A-S (NORDline)

Kompaktní jednotka ve vertikálním provedení slouží k ohřevu topné vody pro podlahové topení a nízkoteplotní topné systémy. U nízkoteplotních radiátorových systémů je doporučený teplotní spád otopných...

Tepelné čerpadlo ZEMĚ-VODA DirectMaster-9Z1-2011 (MasterTherm)

Tepelné čerpadlo DirectMaster přináší pokrokovou koncepci přímého odparu chladiva v zemním kolektoru, která představuje absolutně nejdokonalejší dosud známý způsob jímání a přechodu zemního tepla do...

Tepelná čerpadla ZEMĚ-VODA (Hotjet)

Nová gerenerace tepelných čerpadel země-voda, přináší zcela novou konstrukci skříně, chladícího okruhu a řídící elektroniky. Zjednodušeně lze konstatovat, že z původního modelu nezůstal „kámen na...

Fotografie z realizací

Princip a výhody tepelného čerpadla


Princip ZEMĚ - VODA

V plastové trubce, několik set metrů dlouhé (zemním kolektoru), cirkuluje nemrznoucí směs, která se průchodem zemí "ohřívá" o několik stupňů Celsia (v nezámrzné hloubce je stálá teplota cca. 4°C). Poté putuje do výměníku tepelného čerpadla (výparníku), kde se ochladí, tj. odebere se onen tepelný přírůstek a ochlazená směs zamíří zpět do kolektoru k opětovnému zahřátí. Tento cyklus se neustále opakuje.
 

VÝHODY
NEVÝHODY
 • stabilní topný výkon
 • dlohodobá životnost
 • úspory až 70% nákladů
 • absolutně tichý chod
 • vyšší investiční náklady (vrt)
 • pozemní práce (plošný kolektor)

 

Princip VZDUCH - VODA

Vnější jednotkou (výparníkem s ventilátorem) umístěnou venku, je nasáván vzduch, ze kterého je odebírána tepelná energie a opětně je tento vzduch (ochlazený) vyháněn do venkovního prostoru. Vnitřní jednotka, umístěná v objektu, zabezpečuje výrobu topné vody a TUV.
 

VÝHODY
NEVÝHODY
 • poměr cena/výkon
 • univerzálně použitelné
 • jednoduchá instalace
 • za silných mrazů nižší účinnost
 • nutno řešit ochranu proti námrazám

 

Princip VODA - VODA

Pro tento systém je přirodním zdrojem povrchová, podzemní nebo spodní voda. Ze zdroje (většinou ze studny) odebíráme vodu, necháme ji projít výměníkem tepelného čerpadla (výparníkem), který z ní odebere část tepla a zase ji vracíme zpět do země druhou (vsakovací) studnou. Vzdálenost mezi vrty by měla být minimálne 10m, nejlépe ve směru podzemních proudů zdrojová -> vsakovací studna.
 

VÝHODY
NEVÝHODY
 • vysoký topný faktor
 • krátká doba návratnosti
 • nižší pořizovací náklady
 • malý počet vhodných lokalit
 • požadavky na chemické složení

 

 

Dodáváme a montujeme tepelná čerpadla výrobců: