REKUPERACE

Metoda větrání s rekuperací snižuje tepelné ztráty, které vznikají při klasickém větrání a zajišťuje optimální využití vytvořeného (a zaplaceného) tepla až s 90% účinností. V letním období naopak můžeme rekuperační jednotky využít k ochlazování pobytového prostoru, což začíná být při stávajících klimatických změnách velmi aktuální problém. Systém rekuperace Vám zajišťuje trvalý komfort a velmi výrazně snižuje náklady spojené s vytápěním a chlazením vašeho domova.

Naše společnost je součástí skupiny REKUPOINT zajišťující informace a dodání kompletní služby zákazníkovi v co nejkratší době na profesionální úrovni a bez zbytečného růstu nákladů.

Prodáváme a montujeme rekuperační jednotky renomovaných výrobců (PAUL, Atrea, Elektrodesign, Nilan).

 

Co v rámci rekuperace nabízíme?

Nabízíme projekt rekuperace "na klíč", tedy veškeré služby s rekuperací související - od zpracování projektové dokumentace, přes dodání rekuperační jednotky a její montáž, až po servisní činnost.

 • poskytneme kompletní informace o technologii,
 • navrhneme technické řešení systému řízeného větrání s rekuperací,
 • doporučíme vhodný model a výkon rekuperační jednotky,
 • vypracování projektové dokumentace řízeného větrání s rekuperací, případně s vytápěním a ohřevem teplé vody,
 • realizace rekuperace (dodávky a montáže vzduchovodů, rekuperační jednotky, nastavení, regulace, uvedení do provozu),
 • servisní činnost (pravidelné prohlídky, záruční i pozáruční servis)

 

Postup při realizaci rekuperace:

 • V návaznosti na poptávku zákazníka zpracujeme projektovou dokumentaci řízeného větrání s rekuperací tepla (projektová dokumentace je nezbytná pro relevantní zpracování cenové nabídky, tato je formou položkového rozpočtu-výkazu výměr, na základě projektové dokumentace). Samozřejmě pokud zákazník již má zpracovanou projektovou dokumentaci s výkazem výměr, pro zpracování cenové kalkulace stačí když tuto předloží. Projektová dokumentace je zpracována na základě podkladů dodaných zákazníkem a vžy po konzultacích s klientem.

 • Na základě zaslání cenové nabídky a po jejím odsouhlasení uzavřeme se zákazníkem smlouvu o provedení díla a proběhne samotná realizace. Podmínkou pro zahájení realizace je provedená stavební připravenost ze strany zákazníka - požadavky stavební připravenosti vždy konzultujeme se zákazníkem v dostatečném časovém předstihu.
   

Ukázka cenové kalkulace:
 

Cenová kalkulace rekuperace / ukázka

 

Projektová dokumentace:

Projektová činnost a inženýrink je zásadní činností jak pro relevantní zpracování cenové kalkulace, která vychází z výkazu výměr projektové dokumentace tak i pro pozdější bezproblémovou realizaci celého díla. Je proto nutné, aby tuto činnost prováděli zkušení pracovníci, kteří svému oboru rozumí, mají potřebnou praxi a práci odvedou kvalitně a zodpovědně. Naši projektanti jsou vám plně k dispozici.

 

Ceník projektové dokumentace řízeného větrání s rekuperací
 

Cena projektové dokumentace (bez DPH)  
Projekt na řízené větrání s rekuperací (objekt standardní velikosti) - běžná cena 6.600 5.600,- Kč
Projekt na zemní výměník    900,- Kč
Překleslení dodaných podkladů (nejsou-li dodány ve zdrojovém formánu - např. DWG)    600,- Kč
Autorizace projektové dokumentace (je-li klientem vyžadována) 1.500,- Kč
 • Cena zahrnuje: technickou zprávu, výkresovou část, výkaz výměr, cenovou kalkulaci
   
 • Podklady pro zpracování projektové dokumentace: pro vyhotovení projektové dokumentace zpravidla požadujeme dodat stavební půdorysy a řezy, pro projekt zemního výměníku pak také situaci (je-li možno ve zdrojovém formátu - např. DWG či podobné).

Ukázky projektové dokumentace:
 

PD řízeného větrání s rekuperací / ukázka č.1 PD řízeného větrání s rekuperací / ukázka č.2

 

Zemní výměník tepla -  ZVT

Zemní výměník tepla - ZVT je přívod venkovního vzduchu do objektu, který je uložen v zemi a v závislosti na ročním období vzduch buď předehřívá v zemském masivu (v zimním období) nebo ho naopak ochlazuje a z části tak odvádí tepelné zisky objektu (letní období). V zimním období ZVT navíc zaručuje provoz bez rizika, protože brání zamrznutí rekuperátoru a pozitivně ovlivňuje energetickou bilanci. Předehřátý vzduch ze ZVT je poté ohříván ve výměníku rekuperační jednotky odpadním vzduchem z místností a ostatních prostor.

 

Funkce zemního výměníku tepla:

Zemni vzduchový výměník využívá relativně konstantní teplotu zeminy cca 8 až 12 °C v hloubce 1,8 m (min. 1,2 m – pod nezámrznou hloubku) v zemi. S narůstající hloubkou se teplota v zemi zvyšuje a blíží se konstantní hodnotě v období celého roku. 

 • V chladném období při venkovních teplotách pod 0°C předehřívá nasávaný vzduch až o 14 K. Tím dosáhne nasávaný vzduch před vstupem do rekuperační jednotky teplotu vyšší jak 0°C, což zaručuje provoz bez rizika zamrznuti rekuperátoru a pozitivní ovlivněni energetické bilance, tj. vyšší bilanční účinnost.

 • V teplém období při venkovních teplotách nad +22 °C vzduchový výměník ochlazuje nasávaný vzduch a tím citelně snižuje teplotu vzduchu v interiéru. 
 • V přechodném období při venkovních teplotách mezi 0 °C až 22 °C je vzduch nasáván mimo trubku zemního výměníku přímo zvenku (přes obvodovou stěnu). Přepínaní nasávaní probíhá manuelně nebo automaticky v závislosti na venkovní teplotě (venkovní teplotní čidlo, které ovládá elektrickou přepínací klapku). Vnější vzduch proto vstupuje do rekuperační jednotky energeticky optimalizovány, šetři se energie a ve vnitřním prostoru se dosáhne příjemnější klima.

 

Možnosti použití zemního výměníku tepla:

Nízkoenergetické a pasivní budovy architektonicky koncipované pro využití sluneční energie (solární prostor), pro použití řízeného větrání s rekuperací a teplovzdušného vytápění (vzduchotěsnost budovy).

 

Ukázka projektové dokumentace ZVT
 

PD zemní výměník tepla / ukázka
projektová dokumentace, zemní výměník tepla

 

Dokumenty související s realizací rekuperace:


Rekuperace "na klíč"

 

Ostatní:

 

Příklady námi dodávaných rekuperačních jednotek

Rekuperační jednotka NOVUS 300 (PAUL)

NOVUS 300 Nástěnná i stacionární větrací jednotka pro řízené větrání objektů s požadavkem na výměnu vzduchu do 300 m³/h. Jednotku lze dovybavit výměníkem pro zpětný zisk vlhka. Jednotku lze...

rekuperační jednotka SANTOS 370 DC (PAUL)

SANTOS 370 DC Nástěnná větrací jednotka pro řízené větrání objektů s požadavkem na výměnu vzduchu do 370 m³/h. Jednotku lze dovybavit výměníkem pro zpětný zisk vlhka.   Technický...

Fotografie z realizací

Princip rekuperace

Odváděný odpadní vzduch z objektu prochází přes výměník uvnitř rekuperační jednotky, kde předehřívá přiváděný čerstvý vzduch z venkovního prostředí. Obě vzdušniny jsou od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků tak, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu. Rekuperační výměníky dosahují účinností v rozmezí cca 60-90%, dle typu konkrétního zařízení - rekuperační jednotky. Např. při účinnosti 90% tak odpadní vzduch o teplotě 22°C předehřeje venkovní přiváděný vzduch z teploty např. -5°C až na 20°C.

Proto se do objektů montuje systém řízeného větrání s rekuperací tepla. Potrubí, flexihadice nebo ploché kanály se zabudují do mezistěn, pohledů nebo instalačních šachet a po dokončení jsou skryté, tedy opticky neruší prostor.

V kuchyních, záchodech a koupelnách jsou instalovány odtahové vyústky, ze kterých je výše uvedeným vedením odsáván vlhký, znečištěný nebo spotřebovaný vzduch směrem k rekuperační jednotce za pomocí odtahového ventilátoru. Zde tento teplý vzduch předá teplo prostřednictvím výměníku studenému čerstvému vzduchu, který je nasáván jednotkou zvenčí.

Ohřátý čerstvý vzduch je distribuován do obytných místností, kde nám záleží na příjemném vnitřním prostředí. Jedná se zejména o obývací pokoje, dětské pokoje a ložnice.

 

VÝHODY REKUPERACE
 

Větší komfort

 • stálý přívod čerstvého vzduchu
 • pylový filtr,
 • uhlíkový filtr
 

Škody na objektech

 • zbaví vlhkosti
 • předchází vzniku plísní
 

Přirozený odtah pachů

 • kontinuální odsávání pachů z vaření, odérů z textilií, domácích zvířat a cigaretového kouře
 

Bydlení v tichu

 • tichý spánek
 • žádný hluk z vnějšku
 

Příjemné chlazení budov

 • přívod venkovního vzduchu přes zemní kolektor a letní by-pass v rekuperační jednotce
   

REKUPERACE PAUL

  

 

S ohledem na naše vlastní zkušenosti z četných realizací systémů rekuperace, kvalitu rekuperačních jednotek a především vysokou VÝKONNOST (ÚČINNOST) rekuperační jednotky PAUL jednoznačně doporučujeme. 


Rekuperační jednotky Paul jsou momentálně nejvýkonější rekuperační jednotky na trhu. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností, běžná je účinnost zpětného zisku kolem 90%. Výběr rekuperace Paul je proto nejlepší řešení rekuperační jednotky. Rekuperace neboli větrání se zpětným ziskem tepla je nezbytným vybavením každého dobře tepelně izolovaného domu se zdravým životním prostředí a umožňuje dosáhnout významných úspor ve spotřebě energie na ohřev nebo chlazení domu.

Rekuperační jednotka neobsahuje jen výměník tepla, ventilátor odtahu a ventilátor čerstvého vzduchu, ale i dva filtry. Filtr čerstvého vzduchu a filtr odtahovaného vzduchu. Filtry slouží k ochraně výměníku a přívodního potrubí před znečištěním. V dodávce je možné objednat i protipylové filtry, které jsou vítány zejména alergiky. V případě obtížných pachů z venkovního prostředí je možné předřadit filtr z aktivním uhlím, který pachy odstraní.

 

Bružura "REKUPERACE PAUL - větrání s novou myšlenkou"

příručka rekuperace Paul


Protiproudý výměník tepla PAUL

Výměník tepla je základním komponentem rekuperátoru a také největší předností rekuperačních jednotek Paul v porovnání s obdobnými zařízeními jiných výrobců. Oproti standardním řešením (deskové výměník tepla s účinností η = 60 – 70 %) pracuje nový kanálový výměník tepla Paul s účinností η = 90 – 99 % (v současnosti světová špička).

 

PAUL - Nový princip

 

Standardní zažízení

Nový kanálový výměník tepla s účinností η = 90 – 99 % (v současnosti světová špička) se čtyřmi novými principy

 

Deskový výměník tepla (již přes 50 let!) s účinností η = 60 – 70 %

Kanálový protiproudý princip

 

Křížový souproudý princip
Křížový protiproudý princip

 • Proudění kanály

 • Transport tepla ve čtyřech směrech

 • Zdvojnásobení teplosměnných ploch

 
 • Proudění mezi deskami

 • Přenos tepla ve dvou směrech

 • Plocha výměníku tepla η ≤ 7 m²

Typ zařízení: “thermos” 60 m², “multi” 17 m²   η = 60%, η = 70%

 

10 NEZBYTNÝCH OTÁZEK PŘED TÍM, NEŽ SE ROZHODNETE POŘÍDIT  REKUPERACI A INVESTOVAT SVÉ PENÍZE

1) Co můžeme od rekuperace očekávat ?

Rekuperace je řízené větrání se zpětným ziskem tepla je potřeba všude tam kde se topí a vyskytují se lidé. To znamená, že veškeré teplo které jsme do obývaného prostoru dodali, by při větrání okny zmizelo bez užitku a s ním i naše peníze za energie,  Při řízeném větrání se teplo naopak předá v rekuperační jednotce čerstvému vzduchu přiváděnému potrubím do domu z venku své teplo, ušetříme tím okolo  90% jinak ztracené energie větráním. Větrání se přitom na tepelných ztrátách podílí jednou polovinou nebo u nízkoenergetických a pasivních domů  více.
Rekuperace Vás neomezuje v potřebném větrání - výměně vzduchu, to je vždy potřeba. Umožní jej ale řídit, plánovat a hlavně neplýtvá vaše prostředky na výrobu tepla a výrazně zlepšuje vaše životní prostředí, vaše nejbližší okolí.

 

2) K čemu mi bude rekuperace ?

Rekuperace vám vytvoří zdravé životní prostředí u vás doma – bez prachu, bez pachů, bez plísní, bez roztočů a hmyzu… a to i se zavřenými okny.
Současně ušetříte výrazné peníze za teplo, které se při větrání okny bez užitku ztrácí ( 30 – 50%)!

 

3) Je možné rekuperaci využít i pro vytápění ?

Je to vhodné jen pro domy s nízkou tepelnou ztrátou. Slouží k tomu elektrický nebo vodní topný registr umístěný za jednotkou. Je nutné počítat s tím, že každé teplovzdušné topení vysušuje prostředí v domě a to může být pro uživatele mnohdy nepříjemné (příliš suchý vzduch).

 

4) Je možné rekuperaci využít i při rekonstrukci domu ?

Starší domy se zpravidla rekonstruují tak, že se vymění okna za těsná a dům se zateplí. Tím je vytvořena „termoska“ ze které teplo neutíká, ale zůstává v domě bohužel i s veškerou vlhkostí, pachy a plísněmi. Bez větrání bude v takovém domě nezdravé klima. Přirozené větrání okny NIKDY nezajistí potřebnou výměnu vzduchu. Proto je rekonstruovaný starý dům nutné  řízeně a trvale větrat.  Rekuperaci je vhodné řešit  při výstavbě nebo rekonstrukci, dodatečná instalace  je spojena s určitým nepohodlím (stavební práce)!

 

5) Kde se umisťuje rekuperační jednotka a jak je to s rozvody vzduchu do jednotlivých místností ?

Ideální je umístit jednotku do technické místnosti. Jednotku lze však umístit i na půdu, do sklepa nebo do skříně v chodbě. Možností  je celá řada.# Vždy je však nutno počítat s tím, že vzduch od a do jednotky je veden potrubím a musíme řešit estetický dojem interiéru. Vše většinou snadno vyřešíme s projektantem!!!

 

6) Někdy se používá zemní výměník tepla (ZVT), k čemu slouží ?

ZVT je potrubí o určité délce (25 – 35m) uložené do země (cca 2m). V zemi je stálá teplota a té je využito v zimním období k „předehřevu“ vzduchu přiváděného zvenčí do jednotky. Proudící vzduch převezme ze země trvale uloženou teplotu a tím se ušetří i energie potřebná na ohřátí  Dokonale se zabrání zamrznutí kondenzátu v rekuperační jednotce. Naopak v létě je vzduch v potrubí ochlazován a je pak zdrojem chladu pro snížení teploty v domě.

 

7) Jakou údržbu vyžaduje rekuperační jednotka?

Jednotka je vybavena diagnostikou, která signalizuje případnou poruchu. Tu do 48 hodin nebo podle dohody odstraní naše servisní středisko PAUL po celé ČR. Jediné, čemu se  musíte jednou za čas věnovat jsou filtry (2ks). Jejich znečištění snižuje účinnost jednotky, výměna filtrů není ani finančně ani jinak náročná.

 

8) Co lze označit za „fámy“ okolo rekuperace?

 • Větrání okny je dostatečné

 • Rekuperační jednotky jsou všechny stejné, liší se pouze cenou

 • Rekuperace nepřináší významné úspory

 • Je dobré koupit zařízení, které je jak tepelným čerpadlem, tak rekuperací – vždy je rekuperace ošizená!

 • Rekuperace je i topením

 • ZVT je zbytečná investice

 • Rekuperaci v domě lze zhotovit bez projektu a znalostí o vzduchotechnice

 • Jednotka, která není vybavena certifikátem  je spolehlivá

 • Na plísně je lepší SAVO než větrání

 

9) Jaký je náš postup při instalaci rekuperace ?

Se zájemcem o systém rekuperaci postupujeme ve většině případů následujícím způsobem:

 • V návaznosti na poptávku zákazníka zpracujeme projektovou dokumentaci řízeného větrání s rekuperací tepla (projektová dokumentace je nezbytná pro relevantní zpracování cenové nabídky, tato je formou položkového rozpočtu-výkazu výměr, na základě projektové dokumentace). Samozřejmě pokud zákazník již má zpracovanou projektovou dokumentaci s výkazem výměr, pro zpracování cenové kalkulace stačí když tuto předloží. Projektová dokumentace je zpracována na základě podkladů dodaných zákazníkem a vžy po konzultacích s klientem.

 • Na základě zaslání cenové nabídky a po jejím odsouhlasení uzavřeme se zákazníkem smlouvu o provedení díla a proběhne samotná realizace. Podmínkou pro zahájení realizace je provedená stavební připravenost ze strany zákazníka - požadavky stavební připravenosti vždy konzultujeme se zákazníkem v dostatečném časovém předstihu.

Do „hotového“ domu je umístěna a spuštěna rekuperace (předání všech podkladů, zaškolení).

 

10) Co je důležité při výběru dodavatele rekuperace?

Při výběru rekuperace je nutné se řídit porovnáním hodnot rekuperační jednoty

 • Účinnost jednotky podle oficiálního certifikátu nesmí být nižší než 85%

 • Příkon jednotky (na plný chod oba ventilátory) nesmí překročit 120 W

 • Hlučnost jednotky musí být do 40dB

 • V jednotce musí být možnost použít různé typy filtrů podle znečištění okolního prostředí

 • Jednotka musí být regulovatelná podle potřeb uživatele (ne jen zapnuto – vypnuto – rázové větrání)

 • Zhotovitel (dodavatel rekuperace) musí zajistit vše od projektu po realizaci a následný servis

 • Zhotovitel musí předložit řadu referencí k možnosti získání informací od uživatelů

 • Nikdy se neřiďte jen cenou, mnohdy tyto „malé“ peníze vyhodíte oknem !!!

 

Dodáváme a montujeme rekuperační jednotky výrobců: