TOPENÍ, VODA, PLYN

S ohledem na komplexní zajišťování služeb v oblasti TZB (technické zařízení budov) poskytujeme veškeré služby v oborech topení, voda, plyn a kanalizace. Veškeré činnosti provádí naši odborní pracovníci, s odpovídajícím technickým vybavením, potřebnými osvědčeními a samozřejmě dlouholetou praxí v oboru.

U každé zakázky v rámci topení, vody či plynu klademe maximální důraz na kvalitu provedené práce a především na spokojenost každého zákazníka. Snažíme se neustále sledovat nové trendy, materiály a technologie, abychom mohli svým zákazníkům trvale nabízet kvalifikované a fundované informace ve fázi konzultací a doporučení vhodných systémů, projektové činnosti i vlastních realizací.

V oblasti topení, voda, plyn nabízíme:

Poskytujeme širokou nabídku instalatérských, topenářských a plynařských služeb od drobných oprav a výměn až po kompletní rekonstrukce a nové realizace. Montážní a instalační práce provádíme pro bytové jednotky, rodinné domy, firemní a průmyslové prostory. Vzhledem k naší specializaci v oboru obnovitelných zdrojů energií (alternativní zdroje energie) provádíme také veškeré práce související s tepelnými čerpadly nebo solárními systémy. Vždy se snažíme pracovat s ohledem na co nejmenší narušení chodu Vaší domácnosti nebo firmy. V jednotlivých oborech nabízíme následující služby:
 

Topení:

 • Návrh technického řešení, projektová činnost
 • Výpočty tepelných ztrát, tepelné bilance
 • Nové instalace i rekonstrukce otopných soustav
 • Otopné soustavy s klasickými tepelnými zdroji
 • Otopné soustavy s alternativními tepelnými zdroji
 • Dodávky a montáže kotlů (klasické nebo kondenzační plynové kotle, elektrokotle, kotle na tuhá paliva)
 • Dodávky a montáže radiátorových systémů
 • Podlahové vytápění
 • Stěnové vytápění
 • Teplovzdušné vytápění
 • Tepelná čerpadla
 • Solární systémy
 • Drobné opravy a servisní práce

 

Voda:

 • Návrh a realizace ZTI instalací
 • Certifikované rozvody potrubí ze všech standardních materiálů
 • Komplexní výstavba a rekonstrukce kanalizací
 • Čištění kanalizací
 • Sanitární technika
 • Čistírny odpadních vod
 • Zavlažovací systémy
 • Drobné opravy a servisní práce

 

Plyn:

 • Nové instalace i rekonstrukce plynových rozvodů
 • Certifikované montáže rozvodů z mědi a železa
 • Dodávky, montáže a servis plynových kotlů
 • Rekonstrukce plynových kotelen
 • Realizace nových plynových kotelen

 

V rámci všech našich činností vždy nabízíme:

 •  poradenství a konzultace budoucího záměru
 •  návrh technického řešení
 •  projektové práce
 •  zpracování cenové kalkulace
 •  komplexní dodávka a montáž "na klíč"
 •  servisní služby
 •  záruční a pozáruční servis

 

Záruční servis

 

Jsme autorizovaným servisním partnerem společnosti Ariston (výrobce zařízení na topení a ohřev - plynové kotle, elektrické a plynové ohřívače, apod.)

 • Záruční i pozáruční opravy a servis ohřívačů a kotlů Ariston
 • Uvádění kotlů a ohřívačů značky Ariston do provozu

 

Rovněž jsme autorizovaným servisním partnerem výrobce bezdotykových senzorů pro spouštění vody a splachování / sanitární techniky, firmy SENZOR BOHEMIA.

 • Záruční a pozáruční opravy a servis výrobků značky SENZOR BOHEMIA

 

 

Fotografie z realizací

Výběr jednotlivých služeb:


Výpočty tepelných ztrát

Výpočet tepelných ztrát se v praxi provádí především ze třech důvodů. Jednak jako podklad pro návrh výkonu zdroje tepla pro vytápění a ostatních prvků otopné soustavy, pro návrh konkrétních otopných těles (radiátory, podlahové vytápění) do jednotlivých místností a dále pak pro stanovení energetické bilance objektu např. při návrhu a posouzení energeticky úsporných opatření v budově.

Určujícím faktorem pro ekonomické a efektivní vytápění je volba optimálního výkonu zdroje tepla. Výkon topné soustavy se stanovuje na základě výpočtu tepelných ztrát objektu, které jsou určující pro celkovou spotřebu energie na vytápění domu. Výpočet tepelných ztrát slouží pro dimenzování vytápěcího systému. Pro stanovení potřebného výkonu zdroje tepla je možné vypočítat tepelnou ztrátu celého objektu. Pro návrh systému vytápění pro dílčí místnosti je nutné stanovit tepelnou ztrátu jednotlivých místností (pouze na základě tohoto výpočtu je pak možno určit rozteč trubek podlahového topení nebo výkon a velikost radiátorů pro jednotlivé místnosti). Stanovení výkonu zdroje tepla na základě výpočtu tepelných ztrát může ušetřit jak významné investiční, tak provozní náklady. Vhodné dimenzování zdroje je také důležitým předpokladem pro dosažení vysoké účinnosti, optimálního fungování a nízkých emisí topidla.
 

Cena výpočtu tepelných ztrát

Výpočet tepelných ztrát provádíme metodou po jednotlivých místnostech. K výpočtu tepelných ztrát používáme software Protech.

Cena za výpočet tepelných ztrát (bez DPH)
Výpočet tepelných ztrát (objekt RD standardní velikosti) 4.500,- Kč

 

Ukázka výpočtu tepelných ztrát

část výpočetu tepelných ztrát / ukázka

 

Projektové práce

U všech námi prováděných činností v oboru topení, voda, plyn nabízíme komplexní služby a práce spojené s vývojem projektu, od návrhu technického řešení přes vypracování projektové dokumentace až po autorský dozor na stavbách a inženýrskou činnost. Projektová činnost a inženýrink je zásadní pro relevantní zpracování cenové nabídky (cenové kalkulace zpracováváme na základě výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace) i pro pozdější bezproblémovou realizaci prací. Proto je důležité, aby tuto práci prováděli zkušení pracovníci, kteří svému oboru rozumí, mají potřebnou praxi a práci odvedou kvalitně a zodpovědně. Naši projektanti jsou vám plně k dispozici.

 

Ceny za vyhotovení projektové dokumentace

Zpracovaná projektová dokumentace zahrnuje: technickou zprávu, výkresovou část, výkaz výměr / cenovou kalkulaci

Orientační ceny za zpracování projektové dokumentace (PD) dle jednotlivých částí (bez DPH).
PD část ZDRAVOTECHNIKA (objekt RD standardní velikosti)*                  10.000,- Kč     
PD část VYTÁPĚNÍ (objekt RD standardní velikosti) - cena dle náročnosti*  10.000 - 15.000,- Kč     
Překleslení dodaných podkladů
(nejsou-li dodány ve zdrojovém formánu - např. DWG)*
 600,- Kč     
Autorizace projektové dokumentace (je-li klientem vyžadována)                     1.500,- Kč     

 

 • *Podklady pro zpracování projektové dokumentace:
  pro vyhotovení projektové dokumentace zpravidla požadujeme
  dodat stavební půdorysy a řezy (je-li možno ve zdrojovém
  formátu - např. DWG či podobné).

 

 

Ukázky projektové dokumentace:

 

PD vytápění / ukázka č.1 PD ZTI (vodovod, kanalizace)  ukázka č.2
      


 

Podlahové a stěnové vytápění

Naše společnost projektuje, dodává a sestavuje systémy podlahového i stěnového vytápění. S dodávkami, montáží i servisem systémů vytápění máme již více než 15ti leté zkušenosti, díky čemuž můžeme zaručit získání rovnoměrných požadovaných teplot v prostoru a tedy i značné úspory nákladů na vytápění.

Při porovnávání provozních nákladů vytápění podlahovým topením lze počítat přibližně s úsporou 20 až 25 % ve srovnání s vytápěním radiátory.

 • poskytneme Vám komplexní informace o technologii,
 • vybereme Vám vhodný systém, doporučíme vhodné komponenty s ohledem jak na parametry vytápěného objektu, tak i na Vaše finanční možnosti,
 • navrhneme technické řešení, zpracujeme projektovou dokumentaci,
 • dodáváme a montujeme podlahové teplovodní vytýpění, podlahové elektrické vytápění i stěnové vytápění,
 • seznámíme zákazníka s obsluhou celého systému - topidel i regulátorů,
 • zajistíme záruční i pozáruční servis

 

Podlahové vytápění - jaké jsou hlavní výhody?

K přednostem podlahového topení patří jeho neviditelnost a nízké provozní náklady v porovnání s jinými způsoby vytápění.

Velkou výhodou teplovodního systému je značná variabilita možnosti připojení, nebo naopak pozdějších změn zdroje tepla. Lze jej připojit k tepelnému čerpadlu, k plynovému či jinému kotli nebo k solárním panelům.

 
 • Velmi dobré rozložení teploty vzduchu - tělo a hlava je v chladu, i když od noh pociťujeme příjemné teplo a sálání tepla z podlahy nám prohřívá zbytek těla. Lidé se podstatně méně potí a lépe se jim dýchá i bystřeji uvažuje.
 • Nízká teplota topné vody - podlahu stačí prohřít na výrazně nižší teplotu než u konvekčního vytápění pomocí radiátorů - toto vede k úsporám za vytápění.
 • Malá spotřeba paliva - sálání podlahy umožňuje snížit teplotu v topném okruhu o cca 3st. a díky tomu klesá výkon topidla i spotřeba paliva.
 • Bezprašnost prostředí - ve vytápěných prostorách nedochází k nadměrné cirkulaci vzduchu a víření prachu - ocení zejména alergici a lidé s problematickým dýcháním.
 • Otopná tělesa nezabírají prostor určený k bydlení - podlahové vytápění není viditelné, nebudete o ně zakopávat ani je muset pravidelně čistit od nánosů prachu.
 • Možnost vytápění libovolně velkých ploch - na rozdíl od radiátorů, jejichž účinek se vzdáleností od otopných těles klesá, nejste u podlahového topení velikostí vytápěné plochy omezení.
 • Možnost kombinace sálavého vytápění s konvekčním - správně naprojektovaný otopný systém domácnosti může zahrnovat kromě podlahového topení i další otopná tělesa, doplňující vhodně tepelný komfort.

 

Podlahové vytápění - základní pravidla

Z praktického i ekonomického hlediska je vhodné instalovat podlahové vytápění ve všech obytných místnostech domu nebo bytu. Vynecháváme jen ta místa, která budou stabilně zastavěná (pod kuchyňskou linkou, vestavěnými skříněmi nebo vanou).

Chcete-li výhody podlahového topení využít v co největší míře, je nutné podlahu pod ním důkladně izolovat, aby teplo neunikalo dospodu. U patrových rodinných domků se proto do přízemí dává spodní izolace v tlustší vrstvě než v patře. Jako izolace se používá např. polystyren EPS-100Z.

Z vrchní strany se podlahové topení zalévá buď speciálním samonivelačním anhydritovým potěrem o tl. 55 mm, v levnějším případě o 10 mm vyšší vrstvou betonu.

 

Podlahové vytápění - princip fungování 

Podlahové vytápění nepodporuje cirkulaci vzduchu v místnosti, vytápí ji totiž sálavým způsobem, kdy teplý vzduch zvolna vzlíná. U podlahy je proto vždy tepleji než ve výši hlavy. Při běžném topení, např. radiátory, se naopak stává, že vzduch ve výšce těla a zvláště pak hlavy máme teplý, ale nohy zůstávají v chladu, což nám není příjemné. Abychom dosáhli pocitu tepla i na nohou, zbytečně pak přetápíme celou místnost. V novostavbách z moderních materiálů a odpovídajících platným normám se podlahové vytápění instaluje jako hlavní a obvykle i jediný zdroj tepla. Ve starších stavbách, které mají větší energetické ztráty, je třeba podlahové topení doplnit pro nejchladnější období ještě dalšími zdroji tepla. K teplovodnímu systému tak lze např. v koupelnách připojit otopný žebřík.

 

Podlahové vytápění - volba podlahové krytiny, vhodná uplatnění

Pro volbu podlahové krytiny platí: čím méně izoluje, tím lépe, neboť tím více ušetříme za vytápění. 

V místnostech s položeným podlahovým topením není nutné mít jako podlahovou krytinu pouze dlažbu. Ta má sice nejlepší vodivé vlastnosti, ale rozhodně to není jediná možnost. Nad podlahové topení lze položit i dřevěné podlahy, musejí mít ovšem příslušný bezpečnostní certifikát, že je tam lze použít.

Podlahové topení se lépe plánuje v novostavbách, jeho instalaci lze ale zahrnout i do rekonstrukce staršího bytu. Vybírat lze ze dvou druhů podlahového topení: buď teplovodní, nebo elektrické. Každý systém má své výhody. 

 

Teplovodní varianta podlahového vytápění

Stavební konstrukce potřebná pro teplovodní systém podlahového topení je v porovnání s elektrickým vyšší. Zvýší podlahu zhruba o 16 cm plus výška samotné podlahové krytiny v prostorách bez podsklepení. V patře je to pak 10 cm. Teplovodní topení se pokládá tzv. mokrou cestou (levnější varianta), kdy se trubky podlahového vytápění zalévají betonovou (anhydritovou) směsí.

Alternativním řešením je tzv. suchá cesta, kdy se trubky podlahového vytápění vkládají do již předem připravených systémových polyuretanových desek s plechovými teplovodivými žlábky. Po instalaci trubek se vše zakrývá (sešroubováním a slepením) deskami Cetris o tloušťce 2x12,5 mm. Na takto položené podlahové vytápění se již lepí dlažba či jiná podlahová krytina. 

Podlahové topení položené suchým způsobem vytvoří nižší vrstvu (65 mm). Dlužno uvést, že teplovodní systém pokládaný suchou cestou je však na instalaci dvakrát náročnější (a tedy i dražší) než mokrý systém a má zhruba o 10 % nižší výkon.

Tento systém se převážně používá tam, kde není přípustné větší zatížení vodorovné podlahové konstrukce (např. u půdních vestaveb nebo u dřevostaveb). Výhodou je nižší akumulační schopnost, čímž umožňuje rychleji reagovat na změny venkovních teplot. 

„Hrubě lze odhadnout, že dodávka teplovodního podlahového topení pro rodinný domek, včetně montáže, vyjde zhruba na 1 200 Kč/m2, plus dalších cca 350-500 Kč/m2 za anhydritový potěr. Instalace včetně zalití samonivelačním potěrem obvykle zabere cca 5-7 dnů."

Při porovnávání provozních nákladů vytápění podlahovým topením lze počítat přibližně s úsporou 20 až 25 % ve srovnání s vytápěním radiátory. 

Ve srovnání s jinými topnými systémy má podlahové vytápění vyšší setrvačnost, a to jak při zahřátí, tak při chladnutí, což lze ale snadno vyřešit správným nastavením regulačního systému.

 

Elektrické topení

Elektrické vytápění se od teplovodního liší absencí trubek v podlaze. Jejich funkci nahrazují tenké dráty, eventuálně celé mříže, které vyhřívají své okolí. I jejich vrstva se zalévá anhydritovým potěrem, aby vznikla zcela rovná podlaha připravená k pokrytí prakticky jakýmkoli materiálem. Celková výška elektrického podlahového topení je ale nižší v porovnání s teplovodním systémem. Rovněž náklady na jeho instalaci jsou nižší.

„Předností elektrického podlahového vytápění je i možnost regulovat jeho teplotu v každé místnosti zvlášť, přesně podle aktuální potřeby. To je nejen příjemné, ale lze tak dosáhnout i jistých úspor v nákladech na vytápění domácnosti.“